Erősember versenyek

Versenyszabályok és ajánlások

Versenyeinken az erőt, a kitartást, az ügyességet 8 különböző fajtájú gyakorlatban teszteljük, amelyek a következők:

1. Húzószám, 2. Emelőszám, 3. Pakolószám, 4. Cipelőszám, 5. Tartószám, 6. Dobószám, 7. Nyomószám, 8. Egyéb feladatok.

A versenyfeladatokat úgy kell összeállítani, hogy lehetőség szerint minél változatosabb gyakorlatok szerepeljenek, egy fajtájú gyakorlat egy napon max. kétszer szerepelhet. Egynapos versenyen 5-7, kétnaposon 8-12 szám szerepeltetése ajánlott. A gyorsabb lebonyolítását segítik elő -ahol ezt lehetővé lehet tenni- az időkorlátozások (60, 90, 120, 150mp), ezeket mindig a feladat nagyságához, nehézségéhez kell igazítani, legkésőbb a feladat megkezdése előtt, és azt a versenyzővel tudatni kell. A rendezvényt megelőzően technikai értekezletet kell tartani az összes versenyző és bíró részvételével, ahol a verseny feladatait és azok szabályait kell ismertetni.

A feladatok részletes leírásai és azok szabályai:

1. HÚZÓSZÁMOK:

Bármilyen jármű (kamion, autóbusz, hajó, repülőgép, mezőgazdasági erőgép, stb.) elhúzása adott távon, minél gyorsabban.

· Hámmal : A feladatot egy speciális hám segítségével kell végrehajtani. A versenyző és a jármű között a kötél feszülhet, de a jármű semmi esetre sem lehet mozgásban! Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatnál ajánlatott a vontatott jármű egy pontjától (lökhárító, első kerék) mérni a teljesítendő távot, így kiküszöbölhetők az atléták közötti magasságkülönbségek. A feladatott az nyeri, aki a leggyorsabban teljesíti a feladatot.

· Ülve : A feladatot ülve kell végrehajtani. A versenyző kötél segítségével maga felé húzza a járművet, egy lábtámaszhoz kitámasztva lábát. Fontos, hogy a lábtámasz ne tudjon elmozdulni a helyéről! A versenyző és a jármű között a kötél feszülhet, de a jármű semmi esetre sem lehet mozgásban! Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatnál a vontatott jármű egy pontjától kell mérni a távot, és azt úgy kijelölni, a hogy a célba érkezéskor se a versenyző, se a vontatott jármű ne tudjon megsérülni. A feladatott az nyeri, aki a leggyorsabban teljesíti a feladatot.

· Hámmal és kézkötéllel : a feladatot egy speciális hám és kézkötél segítségével kell végrehajtani. A versenyző hámmal van összeköttetésben a vontatott járművel, a kézkötél a táv végénél egy fix ponthoz kell legyen rögzítve. A versenyző és a jármű között a kötél feszülhet, de a jármű semmi esetre sem lehet mozgásban! Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatnál ajánlatott a vontatott jármű egy pontjától (lökhárító, első kerék) mérni a teljesítendő távot, így kiküszöbölhetők az atléták közötti magasságkülönbségek. A feladatott az nyeri, aki a leggyorsabban teljesíti a feladatot.

2. EMELŐSZÁMOK:

· Borítások : traktorkerék, farönk vagy autó átborítása, oldalára fordítása minél gyorsabban vagy adott idő alatt minél többszöri megismétlése a feladatnak. A versenyzőnek a feladatot álló helyzetből kell kezdenie a borítandó tárgytól kb. 1 méterre. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal, illetve adott idő alatt a legtöbbször ismételte meg azt.

· Súlypiramis : különböző súlyú vastárgyak (kb. 200-275kg) 5-6db 35-40cm-es lépcsőn felhordása minél gyorsabban. A versenyzőnek a feladatot álló helyzetből kell kezdenie a piramistól kb. 1 méterre. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal, illetve a legtöbb lépcsőt teljesíti szintidőn belül.

· Felhúzások : speciálisan átalakított személygépkocsi, szekér hátuljának, súlyzórúd speciális Ñtárcsákkalî felhúzása, minél nagyobb súllyal illetve minél több ismétlés adott súllyal. A feladat végrehajtása nincs időhöz kötve, de a versenyzőnek a bíró gyakorlathoz szólítása után 1percen belül el kell kezdenie azt. Sikertelen kísérlet után másfél percen belül a gyakorlat végrehajtása megismételhető. A feladat illetve az ismétlés akkor szabályos, ha a versenyző a feladatot vagy az ismétlést nyújtott lábbal és kiegyenesített háttal végzi el, így megáll egy mp.-re, és a bíró jelzi a gyakorlat érvényességét. A feladatot az nyeri, aki a legnagyobb súlyt húzza fel illetve a legtöbb ismétlést tudja végrehajtani.

· ÑBajor-húzásî : Speciális állványban sínpályán mozgó fémdoboz minél magasabbra húzása. A versenyzőnek két kísérlete van, ebből csak a jobb számít a verseny értékelésébe. A Ñdobozî fogantyúját a versenyző tetszőlegesen állíthatja. Lehetőség van a második kísérlet kihagyására. A feladatot az nyeri, aki a legmagasabbat tudja húzni.


3. PAKOLÓSZÁMOK:

Különböző súlyú, formájú tárgyak emelvényre, kamionplatóra felpakolása illetve szánkóba pakolása és célba húzása minél gyorsabban (kőgolyók, sziklák, hordók, zsákok, rönkök, stb.)

· Kamionplatóra, emelvényre pakolás : általában 0,5-12méter távolságról 4-7 tárgyat kell 90-150cm magasra felpakolni. A feladatot a versenyző állásból kezdi, a pakolandó tárgyakat nem foghatja, de gyakorlat előtt beállíthatja azokat a magának legjobban megfelelő helyzetbe. A gyakorlat akkor tekinthető befejezettnek, ha az összes tárgy a platón illetve az emelvényen van és a versenyző már nem ér a tárgyakhoz. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatott az nyeri, aki a leggyorsabban teljesíti a feladatot.

· Szánkópakolás : általában 15-25méter távon 4-7 tárgy szánkóba pakolása és célba húzása. A szánkóba pakolandó tárgyak 2-5méterre legyenek a szánkótól. A feladatot a versenyző a startvonalnál állva kezdi, a fogantyúkat kezébe foghatja, de csak a bíró Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavára kezdheti el a gyakorlatot. A pályán ki kell jelölni ÑSTOP-vonalakatî is, a pakolandó tárgyakkal egy vonalban, ahol a versenyzőknek kötelező a megállás és itt kell a vonal melletti tárgyat a szánkóba belepakolni. Ha ezeket nem veszi figyelembe a versenyző, akkor ellene szankciókat hozhat a bíró! A feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a szánkó eleje a célvonalon áthalad. A feladatot az nyeri, aki a megpakolt szánkót a leggyorsabban húzza a célba, illetve a legmesszebb húzza a szánkót a szintidőn belül.

 

4. CIPELŐSZÁMOK:

Különböző tárgyak, eszközök minél messzebbre, illetve adott távon minél gyorsabb cipelése.

· Koffercipelés : két darab kb. 80-175kg súlyú egyforma koffer maximális távolságra cipelése, illetve adott táv minél gyorsabb megtétele. Távolságra cipelés esetén időkorlátozás nincs, a versenyzőnek azonban a bíró gyakorlathoz szólítása után egy percen belül el kell kezdenie azt. A megtett távot a startvonaltól a hátrébb lévő koffer elejétől kell mérni. A feladat végrehajtása közben a kofferek nem érinthetik a talajt, illetve ha érintik azt, a feladatot befejezettnek kell tekinteni. A feladatot az nyeri, aki a legnagyobb távolságot teszi meg. Adott táv időre megtétele esetén, a versenyző a startvonal mögött helyezkedik el, a kofferek fogantyúját foghatja, de azokat megemelnie nem lehet. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal. A versenyző a koffereket cipelés közben bármikor leteheti, majd ugyanonnan folytathatja annak végrehajtását. A feladat akkor tekinthető befejezettnek és az órát akkor kell leállítani, ha mindkét koffer a célvonalon túl lett letéve.

· Mellkason cipelés : kb.130-180kg-os tárgy mellkas előtt fogva cipelése minél messzebbre: Időkorlátozás nincs, a versenyzőnek azonban a bíró gyakorlathoz szólítása után egy percen belül el kell kezdenie azt. A megtett távot a startvonaltól a cipelendő tárgy leghátsó pontjáig kell mérni. A feladat végrehajtása közben a cipelendő tárgy nem érintheti a talajt, de a versenyző többször is megállhat, és újat foghat, ha tud. A feladatot az nyeri, aki a legnagyobb távolságot teszi meg.

· Ñ Frédi-Béniî autósétáltatás : speciálisan átalakított személygépkocsi cipelése adott távon, minél gyorsabban (kb. 400kg). A versenyzőnek a kocsiba rögzített hám segítségével úgy kell megemelnie és a célba cipelnie az autót, hogy annak egyik kereke se érjen a földhöz. A versenyző a startvonal mögött helyezkedik el, az autó lökhárítójának a startvonallal egy vonalban kell lennie, az autót ilyenkor már megemelheti. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A versenyző cipelés közben bármikor leteheti az autót, majd ugyanonnan folytathatja annak végrehajtását. A feladat akkor tekinthető befejezettnek és az órát akkor kell leállítani, ha az autó lökhárítója eléri a célvonalat. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal.

· Autótalicskázás : speciálisan átalakított személygépkocsi eltalicskázása adott távon, minél gyorsabban (kb.900 kg). A versenyzőnek a vonóhoroghoz rögzített fogantyú segítségével úgy kell megemelnie és a célba cipelnie az autót, hogy annak az első két kereke érjen csak a földhöz. A versenyző a startvonal mögött helyezkedik el, az autó lökhárítójának a startvonallal egy vonalban kell lennie, az autót ilyenkor már megemelheti. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A versenyző cipelés közben bármikor leteheti az autót, majd ugyanonnan folytathatja annak végrehajtását. A feladat akkor tekinthető befejezettnek és az órát akkor kell leállítani, ha az autó lökhárítója eléri a célvonalat. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal.

· Lengősúlycipelés : A versenyző a startvonal mögött, a lengősúllyal a tarkóján helyezkedik el. A súlyt ilyenkor már megemelheti. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. A versenyző cipelés közben bármikor leteheti a súlyt, majd ugyanonnan folytathatja annak végrehajtását. A feladat akkor tekinthető befejezettnek és az órát akkor kell leállítani, ha a versenyző a súllyal a célvonalon áthaladt. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal.

5. TARTÓSZÁMOK:

Különböző súlyú, formájú tárgyak minél tovább tartása:

· Előretartás : a versenyzőnek előre nyújtott vízszintes karral 15-30kg súlyú tárgyakat kell tartania minél tovább. A feladat akkortól számít megkezdettnek, amikortól a versenyző vízszintesen tartja a súlyokat. A versenyző kérhet segítséget a súly felvételéhez, de az óra csak akkor indul el, ha már egyedül és vízszintesen tartja azokat. A versenyző hátradőlhet a feladat végrehajtása közben, de karjának ekkor is vízszintesen kell lennie. A bíró figyelmeztetheti a versenyzőt a szabályok pontos betartására, a súly nem vízszintes tartása esetén, ha ennek a versenyző nem tesz maradéktalanul eleget, leállíthatja a gyakorlatot. A feladatot az nyeri, aki a legtovább bírja tartani a súlyokat.

· Oldaltartás : a versenyzőnek oldalra nyújtott vízszintes karral 10-20kg súlyú tárgyakat kell tartania minél tovább. A feladat akkortól számít megkezdettnek, amikortól a versenyző vízszintesen tartja a súlyokat. A versenyző kérhet segítséget a súlyok felvételéhez, de az óra csak akkor indul el, ha már egyedül és vízszintesen tartja azokat. A versenyző hátradőlhet a feladat végrehajtása közben, de karjának ekkor is vízszintesen kell lennie. A bíró figyelmeztetheti a versenyzőt a szabályok pontos betartására, a súly nem vízszintes tartása esetén, ha ennek a versenyző nem tesz maradéktalanul eleget, leállíthatja a gyakorlatot. A feladatot az nyeri, aki a legtovább bírja tartani a súlyokat.

· Csuklyástartás : a versenyzőnek test mellett lévő karral 150-220kg súlyú tárgyakat kell tartania, minél tovább. A feladat akkortól számít megkezdettnek, amikortól a versenyző elemelte a súlyokat a földtől. Ha a tartott súly leér a földre, akkor a feladatot befejezettnek kell tekinteni. A versenyszámban segítségként lehet használni a fogást segítő gurtnit. A feladatot az nyeri, aki a legtovább bírja tartani a súlyokat.

· Autótartás rámpán : két autó, egymásnak szembefordított rámpán minél tovább fenntartása. A versenyző a vonóhorogba akasztott lánc és fogantyú segítségével tartja vissza az autókat. A feladat akkortól számít megkezdettnek, amikortól a kocsik fék nélkül állnak a rámpán, és a versenyzőn kívül senki nem tartja vissza azokat. A feladatot az nyeri, aki a legtovább bírja tartani az autókat a rámpán.

6. DOBÓSZÁMOK:

 

Különböző súlyú, formájú tárgyak dobása.

· Magasra dobás : a versenyzőnek változtatható magasságú állvány fölött tetszőleges technikával kell átdobni egy kb. 12-25kg-os tárgyat. Minden magasságon 3 kísérlet tehető, magasságot ki lehet hagyni, de nagyobb magasságra csak érvényes dobás után lehet menni. Adott magasságról csak érvényes és sikeres dobás után lehet továbblépni. A számot az nyeri, aki a legmagasabbat dobja.

· Távolságra dobás : a versenyzőnek tetszőleges technikával kell eldobni egy kb. 30-75kg-os tárgyat. A versenyzőnek 3 kísérlete van, amelyikből a legjobb számít a verseny értékelésébe. A feladatot nekifutással kell végrehajtani, de az csak úgy érvényes, ha versenyző nem lép be a dobóvonal mögé, ez esetben érvénytelen a dobás. A számot az nyeri, aki a legnagyobbat dobja. A távolság mérésekor a dobóvonaltól kell mérni az eldobandó tárgy földre érésének dobóvonalhoz legközelebbi pontját. Kivétel a felföldi játékok póznahajítása, ahol a pózna dobóvonaltól távolabbi végének távolsága adja a versenyző eredményét.

7. NYOMÓSZÁMOK:

· Maximumra nyomás : a versenyzőnek földről fej fölé kell minél nehezebb tárgyat kinyomni (farönk, malomkő, szikla, gumiabroncs stb.). a feladat végrehajtása nincs időhöz kötve, de a versenyzőnek a bíró gyakorlathoz szólítása után 1percen belül el kell kezdenie azt. Sikertelen kísérlet után másfél percen belül a gyakorlat végrehajtása megismételhető. A gyakorlat akkor érvényes, ha versenyző feje fölé kinyomta a súlyt és azt nyújtott lábbal és könyökkel uralja a bíró ÑLE!î vezényszaváig (kb. 2 mp.), majd ezek után maga elé teszi le a földre. Hát mögé ledobott súly minden esetben érvényteleníti a gyakorlatot. A számot az nyeri, aki a legnehezebb súlyt nyomja ki a feje fölé.

· Ismétlésszámra nyomás : versenyzőnek adott súlyt kell minél többször kinyomnia állva, 45fokos vagy vízszintes padon . A feladat végrehajtása nincs időhöz kötve, de a versenyzőnek a bíró gyakorlathoz szólítása után 1percen belül el kell kezdenie azt. Az érvényes ismétléseket a bíró hangosan számolja. Érvényes az ismétlés állva nyomásnál, ha a térd és a könyök is nyújtva van és a versenyző legalább 1mp-ig uralja a súlyt. Padon nyomásnál ha a könyök nyújtva van és a versenyző a hátának felső részével és a csípőjével érinti a padot. A bíró verseny közben többször is figyelmeztetheti a versenyzőt a gyakorlat szabályos végrehajtására, a nem teljesen szabályos ismétléseket nem adhatja meg. A gyakorlat befejezése után is van lehetőség az érvényes ismétlésszámok módosítására. A számot az nyeri, aki a legtöbb ismétlést tudja végrehajtani.


8. EGYÉB FELADATOK:

 

Az eddigi kategóriákba nem sorolhatók, azonban a versenyen rendszeresen szerepelnek.

· Telefonkönyvtépés : a versenyzőnek tetszőleges technikával 5-30db különböző vastagságú könyvet kell kettétépnie a hosszabb oldal felöl megkezdve, minél gyorsabban. Csak az a könyv tekinthető eltépettnek, ahol a könyv legalább két különböző darabra szakad. A számot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal.

· Téglatartás : a versenyzőnek minél több lapjával egymás mellé rakott téglát kell megtartania 3mp-ig vagy adott számú lapjával egymás mellé rakott téglát minél hosszabb ideig. A bíró akkor indítja az órát, amikor a versenyző felemelte azokat az asztalról és már csak a kezével ér hozzájuk. A tégla a kézen kívül nem érhet a versenyzőhöz. A bíró verseny közben többször is figyelmeztetheti a versenyzőt a gyakorlat szabályos végrehajtására, a nem teljesen szabályos gyakorlatot meg is szakíthatja. A számot az nyeri, aki a legtöbb téglát tudja megtartani, illetve a legtovább tartja a téglákat.

· egymás elleni küzdelem : csak 8 vagy 16 versenyző esetén bonyolítható le ez a versenyszám! Ajánlott a verseny vége felé lebonyolítani ezt a feladatot. A feladatban két versenyzőnek kell egymást egy adott körből kitolni, vagy elhúzni a másikat adott pontig. A feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a verseny pillanatnyi állásának megfelelően a párosítások: ÑA párosî: 1.helyezett-8.helyezett, ÑB párosî: 2.helyezett-7.helyezett, ÑC párosî 3.helyezett-6.helyezett, ÑD párosî: 4.helyezett- 5.helyezett. Ezután a győztesek a győztesekkel, vesztesek a vesztesekkel mérkőznek meg: ÑA párî-ÑD párî, ÑB párî- ÑC párî. Az első helyért az első páros győztese a második győztesével, a harmadik helyért ezen párosok vesztesei mérkőznek meg. Az ötödik és hetedik helyért az első kör vesztesei mérkőznek meg, ugyanebben a rendszerben. A párok két győzelemig mérkőznek egymással. A versenyző csak előre és oldalra mozoghat, a szándékos hátrafelé mozgás a sérülésveszély miatt nem megengedett, kizárást vonhat maga után.

· vegyes feladatok : a versenyzőnek egymás után kell végrehajtani 3-6 különböző gyakorlatot. A feladatok egymás után következnek, részfeladatot kihagyni, átugrani nem lehet. A versenyzőnek a feladatot álló helyzetbol kell kezdenie az első tárgytól kb. 1méterre. Ha a versenyző felkészült a feladat végrehajtására a bíró felé ezt jelzi, aki Ñ3 ñ 2 ñ 1 ñ RAJT!î vezényszavakra elindítja az órát. Ha a feladatot nem tudja a versenyző befejezni, az addig teljesített feladatokat kell a végeredménynél figyelembe venni. A feladatot az nyeri, aki a leggyorsabban végez a feladattal.

9. PÁROS VERSENYEK:

 

A páros versenyeken a versenyzők:

· egyszerre, együtt végzik a feladatokat, (pl. gumiborítás, kamionhúzás, egymás elleni küzdelem, autótartás),

· a két versenyző teljesítményének összege adja meg a párok teljesítményét, (rönknyomás, Ñbajor-húzásî koffercipelés),

· a páros tagjai egymást váltva végzik a feladatokat, (Súlypiramis, kamionpakolás),

A verseny értékelésénél a páros együttes eredményét kell figyelembe venni, ezen kívül a szabályok megegyeznek az egyéni versenyekével.

10. A VERSENY PONTOZÁSA:

 

A verseny az első helyezett mindig az indulók számával megegyező pontszámot kap, ezután lefelé mindig egyel kevesebb pont jár. Tehát 12 induló esetén az első 12, a második 11, a harmadik 10, a negyedik 9, az ötödik 8, és így tovább, a tizenkettedik 1 pontot kap. Holtverseny esetén a versenyzők megosztva kapják teljesítményükért a pontokat. Az a versenyző, aki nem tud értékelhető gyakorlatot bemutatni, és aki sérülés miatt feladja a versenyt 0pontot kap. A versenyt feladó pontszámait a verseny végeredménynél figyelembe venni. Azoknál a feladatoknál ahol lehet részidőket kell mérni, és amennyiben a versenyző a csak részben tudja a feladatot teljesíteni az értékelésnél a részeredményét kell figyelembe venni.

 

Támogatók

  • WHB
  • scitec
  • Albapart
  • Galex
  • Szintezis
  • SantaFe
  • Sobri
  • Cutler
  • marton
  • ujkristaly